Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 

Klassisk big bang

Hvis du ser op mod himlen vil du se et univers som har en uendelig udbredelse og er meget koldt. Du vil også se at universet har skabt en lokal masse i universet som du selv er en del af.
Det opgaven går ud på er, at finde ud af hvordan det er foregået.

Hvis du ikke har sat dig ind i det system som jeg bruger, så er forståelses grundlaget for dette afsnit ikke tilstede.
Du kan eventuelt læse følgende link og sikre dig at du har forstået indholdet.
Universet, Massedannelse, Partikelstråling og Mikro fysik

Jeg bruger et to parameter system med en glidning af temperaturen i universets rumfang.

Vi har en glidning af temperaturen over universets hvilepunkt fig.b34.
Det er ikke muligt at sige noget om hvor stor temperatur glidningen er over hvilepunktet, en tusindedel eller mindre er acceptabelt, tiden som processerne forløber over kan også være meget stor.

Temperaturen er en glidende størrelse over 0 point.

....................

Det betyder noget, at vi har en forståelse af hvordan denne del af universet virker og danner grundlaget for et klassisk big bang.

Denne model af universet, er den eneste løsning jeg har set til dato, der kan forklare hvor energien til det univers vi kender i dag kommer fra og som kan opretholde kravet til energiens bevarelse.

Du kan selv prøve om du kan finde en anden løsning hvor de grundlæggende krav er opfyldt.

Den glidning vi har af temperaturen i universet er ikke nok til at vi kan opnå en temperatur hastighed på c, vi skal derfor bruge en hændelse som kan hæve temperaturen.
Jeg benytter et sammenstød mellem to del områder.

.........

Du kan også se denne lille animation.

...........................................

Den glidning vi har over universets hvilepunkt, sammenholdt med universets størrelse, gør at det er muligt at to del områder støder sammen, vi får her en begrundelse for at hæve temperaturen (hastigheden) så vi kan komme op på lysets hastighed c.

Du kan selv se om du kan finde en bedre løsning

I opbygningen af hvile massen, peger hastigheds vektoren mod centrum. Jeg vil antage at aktions vektoren i forbindelse med partikel dannelsen i big bang bliver stående i partiklen.
Fordi vektoren peger mod centrum står universet i forhold til normalen på hovedet. Det medfører at universets masse har et afgrænset rumfang i universets normale rumfang.

I mit afsnit om massedannelse er der et delområde der handler om hvad masse er fysisk og matematisk, læs dette afsnit.

.............

Universet kan kun skabe en partikel (en basis partikel) som ikke er ret stor og som ikke er stabil i hvile tilstand.
Basis partiklen danner grundlaget for opbygningen af to partikler, en Elektron og en proton, som er stabile i hvile tilstand.
Det matematiske stabiliserings sammenhæng mellem disse partikler er indtil videre ikke fastlagt. Du kan se mere i mit afsnit om Massedannelse.

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik


Sidst opdateret : 01 marts 2018
Email : info@jwhdk.eu