Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 

Klassisk big bang

Hvis du ikke har sat dig ind i hvad mikrofysik er for noget, så er forståelses grundlaget for dette afsnit ikke tilstede.

Vi har en glidning af temperaturen over universets hvilepunkt fig.b34.
Det er ikke muligt ud fra eksisterende fysik eller den mikrofysik jeg bruger at sige noget om hvor stor temperatur glidningen er over hvilepunktet, en tusindedel eller mindre er acceptabelt, tiden som processerne forløber over kan også være meget stor.

Temperaturen er en glidende størrelse over 0 point.
....................
Det betyder noget, at vi har en forståelse af hvordan denne del af universet virker og danner grundlaget for et klassisk big bang.

Denne model af universet, er den eneste løsning jeg har set til dato, der kan forklare hvor energien til det univers vi kender i dag kommer fra og som kan opretholde kravet til energiens bevarelse.

Du kan selv prøve om du kan finde en anden løsning hvor de grundlæggende krav er opfyldt.

Den glidning vi har af temperaturen i universet er ikke nok til at vi kan opnå en temperatur hastighed på c, vi skal derfor bruge en hændelse som kan hæve temperaturen.
Jeg benytter et sammenstød mellem to del områder.
.........
Du kan også se denne lille animation.
...........................................
Den glidning vi har over universets hvilepunkt og tilknytningen til rumfanget, sammenholdt med universets størrelse, gør at det er muligt at to delområder støder sammen, vi får her en begrundelse til at hæve temperatur hastigheden så vi kan komme op på lysets hastighed c.

Du kan selv se om du kan finde en bedre løsning

I big bang har vi en aktions vektor i opbygningen delen der peger mod centrum.

I opbygningen af hvile massen som bruges i mikro fysik peger hastigheds vektoren mod centrum, men jeg kan ikke finde nogen begrundelse i mikrofysiken for at vektoren skulle vende mod centrum, så jeg vil antage at aktions vektoren i forbindelse med partikel dannelsen i big bang bliver stående i partiklen.
fordi vektoren peger mod centrum står universet i forhold til normalen på hovedet. Det medfører at universets masse har et afgrænset rumfang i universets normale rumfang.
      .............

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Tyngdekraft.

Konklusion.

Mikro fysik


Sidst opdateret : 01 november 2017
Email : info@dando.dk