Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 

Klassisk big bang

Hvis du ikke har sat dig ind i det system som jeg bruger, så er forståelses grundlaget for dette afsnit ikke tilstede.

Dette afsnit er en forsættelse af afsnittet Universet.
Vi skal se nærmere på universets temperatur glidning og hvile punkt.

Temperaturen er en glidende størrelse over 0 point.

....................

Vi har en glidning af temperaturen over universets termiske hvilepunkt, hvilket gør at universet kan opretholde energiens bevarelse.
Hvis temperaturen kan glide uhindret over hvilepunktet vil det medføre at universet vil gå i kaos.
Universet yder derfor en stigende modstand mod forskydningen i universets rumfang, som også her er i overensstemmelse med energiens bevarelse.

............

Der er to typer på dette udviklings trin:

...................................                   Hastighed (kinetisk energi)

......................................................Hvilende hastighed (masse tiltrækning)

Det er ikke muligt at sige noget om hvor stor temperatur glidningen er, men den er formentligt almindelig over store områder.

Den glidning vi har af temperaturen i universet er ikke nok til at vi kan opnå en temperatur hastighed på c2, vi skal derfor bruge en hændelse som kan hæve temperaturen.
Her viser jeg et sammenstød mellem to del områder.

.........

Du kan også se denne lille animation.

...........................................

Den glidning vi har over universets hvilepunkt, sammenholdt med universets størrelse, gør at det er muligt at to del områder støder sammen, vi får her en begrundelse for at hæve temperaturen (hastigheden) så vi kan komme op på c2.

I opbygningen af hvile massen, peger hastigheds vektoren mod centrum. Det vil sige at aktions-vektoren i forbindelse med partikel dannelsen i big bang bliver stående i partiklen.
Fordi vektoren peger mod centrum står universet i forhold til normalen på hovedet. Det medfører at universets masse har et afgrænset rumfang i universets normale rumfang.

.............

Universet kan kun skabe en partikel (en basis partikel) som ikke er ret stor og som ikke er stabil i hvile tilstand.
Basis partiklen danner grundlaget for opbygningen af to partikler, en Elektron og en proton, som er stabile i hvile tilstand.
Den matematiske stabiliserings sammenhæng mellem disse partikler er indtil videre ikke fastlagt.

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik


Sidst opdateret : 01 februar 2019
Email : info@jwhdk.eu