Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Molekylebindinger.

Når atomkerner bindes sammen, skabes et net af bindinger som danner et molekyle, der er to almindelige typer
Når en atomkerne udskiftes med et andet atomkerne nr. i en molekyle binding, vil der ske en kemisk reaktion og der frigøres eller absorberes energi, bindeleddene er stærke.
Når der ikke sker nogen ændring, får vi en almindelig molekyle binding, eksempel. DNA molekyler og der vil kun være en mindre tilpasning af bindings energien, bindeleddene er svage.

Det er atomets kerne der styrer bindings leddene mellem de enkelte atomkerner, der er to led, det ene led vil forsøge at trække atom kernerne sammen og det andet led vil forsøge at støde kernerne væk.

Det er atomkernens massetiltrækning der forsøger at trække kernerne sammen og det er atomkernernes stråling der forsøger at skubbe kernerne væk, den almindelige betegnelse er sort legeme strålings trykket og bruges inden for astronomi, eksempel Solen.
Strålings trykket i atomkerner er mere specifikt, fordi den er retnings bestemt mod de enkelte atomkerner.

Jeg arbejder i øjeblikket med udvikling af den klassiske hovedfysik og kerneopbygning.
Molekyle bindinger handler om computer simulerede modeller, med en del programmerings arbejde. Jeg er derfor nød til at foretage en prioritering. Jeg har ikke resourcer til dette udviklings arbejde foreløbig,

Jeg vil gerne give en forklaring på hvordan det kan gøres.

Der er et meget stort potentiale i molekylebindinger. Du får kendskab til, det nøjagtige koordinat sæt for hver enkelt atomkerne og hvor stærke og svage de enkelte bindeled er mellem de enkelte kerner, samt hvordan hele molekylet påvirker sine omgivelser og total kontrol med alle kemiske molekyleforbindelser.

Du skal være opmærksom på at når du arbejder i og omkring atomets kerne er det meget store kræfter der virker mellem kernerne, men det kan være meget små marginaler der afgør udfaldet, så sjusk ikke med nøjagtigheden.

Jeg vil ikke anbefale at der arbejdes i enheden joule, men brug i stedet for masse, formel sættet
kan hentes her. Masse er en meget mere enkel måde at håndtere energi mængder på og gør programmerings arbejdet meget lettere.

Masse er energi;
Den type som fremkommer i forbindelse med molekylebindinger er af typen kinetisk energi og atomkernernes energi er hvile energi.

Massetiltrækning

Jeg viser standard formlen for massetiltrækning

Standard formel mx = (Vx x c2) / V
Hvor V er afstands variablen og (Vx x c2) er atomkernens masse (konvekteret Albert Einsteins formel).
mx er masse tiltrækningen fra atomets kerne i en given afstand.
Vx er atomkernens volum, formlerne kan hentes her

Den totale masse tiltrækning mellem de to atom kerner, er summen af Mass1 + Mass2

mTotal = mM1 + mM2

Den ubekendte i denne beregning er afstanden mellem de to atomkerner og den skal du hente i en beregning ud fra mol massen.

Massetiltrækning er ikke termisk afhængig og er derfor en konstant af afstanden mellem to kerner

Du har nu den kraft der trækker atomkernerne sammen, som er den samme som forsøger at støde dem væk.
.....................
Frastødning

Strålingstrykket er retningsbestemt mellem de to atomkerner
Der vil gå meget lang tid før det er muligt at beregne strålingstrykket fra nukleonerne præcist, det vil også være en klodset måde at gøre det på.

I modsætning til massetiltrækning er strålingstrykket temperatur afhængig og en kalibrering er nødvendig for at fastsætte paremeterstørrelsen, brug molmassen til det.

Foruden molmassens volum og masse, skal temperaturen du anvender være i kelvin, du skal også
Korrigere for trykket, en atm. = (9,8)2 m eller danne 0 punkt ved en atm.

Programmering

Når du har gennemført dette, har du et komplet sæt formler og du er klar til at lave din første molekylesimulator.

Elektronerne i molekylet har en ringe indflydelse på hvordan bindingen vil forløbe og bør i først omgang udelades.

Lav programmet så der i start fasen er en stor afstand mellem atomkernerne og lad programmet langsomt trække dem sammen.

programmet skal simulere alle bindeled som vist i fig.23a. Når alle bindeled har den samme kraft indbyrdes er dit molekyle færdigt.

.............

 

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Tyngdekraft.

Konklusion.

Mikro fysik

 

Sidst opdateret : 01 april 2017
Email : info@jwhdk.eu