Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Masse tiltrækning.

Jeg giver her en kort gennemgang af problemstillingen.

Universet kan kun skabe en partikel i det klassiske Big Bang og er den eneste partikel som er aktiv.
Der findes to partikler der er stabile i hvile, en proton og en elektron.
Det er kun protonen som kan indgå i partikelbinder og det er atombinder og molekylebinder.
Masse tiltrækningen skabes af universets basis kerners bindings strukturer.
...............................
Der er flere vektorer der peger ind mod centrum end dem der peger væk fra centrum, pr. rumfangs enhed..
Massetiltrækning er foruden hastighed også knyttet til det rumfang det virker i.

Der er to typer af masse tiltrækning:

Masse-tiltrækning af partikel-masse.

Formel for partikel masse er mx = ( Vx * c2 ) / V
Hvor partikel massen er  Vx * c2  og V er volumen til beregnings punktet.

Masse tiltrækningen for molekyle masse
Formel for molekyle masse er mx = ( Vx * v ) / V
Eks. Jordens volumen er  Vx og v er Jordens tyngdekraft 9.8 m / s og V er volumen til beregnings punktet

Skærings punktet er massens afgrænsede periferi og overgang til universets normal funktion, herefter er tiltrækningen aftagende.

Der er her tale om en kugleformel, hvilket forudsætter at massen er i hvile. Hvis massen ikke er i hvile skal der koordineres for universets grundlægende funktioner.

..............

Molekyle masse-tiltrækning (tyngdekraften).
Formel for molekyle masse-tiltrækning er m/s = (Vx * v) / V

Skærings punktet er det samme som ved masse-tiltrækning.
Eksempel: Jordens skæringspunkt er overfladen og v = 9,8 m/s.
Der er også her tale om en kugleformel, hvilket forudsætter at Jorden er i hvile. Hvis Jorden ikke er i hvile skal der koordineres for universets grundlægende funktioner, hvis det hele skal være korrekt.
............

Forskellen mellem de to systemer er den kombinatoriske sammensætning.

Masse- tiltrækning er den del i universet som holder de forskellige partikel dele sammen.

Eksempel:
Hvis vi tager jorden som er opbygget af molekyler og vil gerne beregne hvad masse tiltrækningen er i en højde på 50 km over overfladen:

Formlen er (Vx * v) / V
Tyngdekraften er 9,8 m/s
Jordens radius er 6.371 km er lig 6 371 000 m.
Afstanden er 6.371 km + 50 km er = 6 371 000 m + 50 000 m = 6 421 000 m

Tyngdekraften er i 50 km højde:
m/s = ((4/3 * pi * (6 371 000)3) * 9,8) / (4/3 * pi * (6 421 000)3) = 9,57 m/s

Universet to hovedparametre er rumfang og hastighed, hvis man fjerner rumfangs parameteret og erstatter det med et ladning system, så er fejlen så stor at den ikke kan blive større, alle de grundlægende systemer vil fremstå som et usammenhængende uforståeligt kaos.

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik

 


Sidst opdateret : 01 Juli 2020
Email : info@jwhdk.eu