Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Universet

Der har igennem tiderne været gjort mange forsøg på at forstå hvordan universet fungerer.
Der er opnået store resultater inden for teknologi og videnskab, ved observation, forsøg og kontroltest, men der er områder inden for fysikken som ikke kan nås med den type metoder.
Hvis du tænker dig om kan du godt se problemet, antallet af forskere har aldrig været større og alle brikker må antages at være vendt mange gange uden resultat.

Eksempler:
Stråling er stadig en efterligning af bølgerne på havet.
Vi ved intet om hvordan den del som styrer absorption og emission fungerer
Stråling er en del af atomkernens opbygning men kernen er stadigvæk en ukendt atomsky
Vi har kendskab til masse og energi, men vi ved ikke hvor det kommer fra i universet.
Vi ved ikke hvorfor proces leddene virker på en bestemt måde
Vi har kendskab til energiens bevarelse, men vi ved ikke hvorfor og hvordan systemet virker.
Du kan selv forsøge at finde nogle punkter, f.eks. lysets hastighed.

Som du sikkert kan se er der nogle store huller inden for fysikken som ikke kan forklares ud fra den almindelige observation, forsøg og kontroltest metode.
Du ved godt at alt hvad vi ser og konstaterer i universet ikke kommer ud af ingenting, der ligger et system bag ved.
Hvis du lægger et lille frø i jorden, op vokser et stort træ. Det fortæller os at universet virker som et udviklende system.
For at kunne håndtere den type problemer er det nødvendigt at finde ud af hvordan universet fungerer.

Du kan selv prøve om du kan lave en model af universet:
For at reducerer risikoen for at trække en nitte, bør modellen have følgende egenskaber:
Den kosmiske model skal helst være så simpel som muligt og bestå af kosmologiske kendte grund elementer.
Modellen skal bestå af mindst to grund elementer for at skabe en matematisk funktion, hvis der er mere end to elementer vil det medføre en del problemer i forbindelse med integration med den eksisterende fysik, både på den matematiske og fysiske side.

Den model jeg selv bruger:
Hvis du kikker op mod himlen vil du se et univers som er stort og meget koldt. Mange har den opfattelse at universets rumfang og temperatur er en samlet størrelse, det er der ingen som kan bevise, idet der lige så godt kan være andre løsnings muligheder mellem de to størrelser.
Uanset hvilken mening man har om dette, passer det perfekt ind i det jeg skal bruge for at skabe en funktion i universet og udvikle mikro fysik.
Uanset hvilken model af universet man vil benytte så er det ikke muligt på grund af universets uendelige udbredelse at bevise direkte at en bestemt model er den rigtige.

Jeg har valgt en model hvor jeg ud fra et udgangs-punkt bygger et udviklende skelet og herefter indsætte kontrol elementerne fra den almindelige anerkendte klassiske fysik med de tilhørende formler.

Hvis vi kikker på universets rumfang kan vi konstatere at det ikke kan flyttes, f.eks. hvis du flytter en kaffekop fra a til b kan du konstatere at du ikke har flyttet rumfanget men energien i rumfanget.
Det vil ikke sige at rumfanget ikke har nogen betydning. Jeg benytter blandt andet rumfanget som mængde parameter til beregning af massens størrelse.

Det er i temperatur delen vi skal finde vores start funktioner. I den eksisterende fysik er det kun Kelvin der har noget der kan bruges. Kelvins arbejde består i at han bruger de brownske bevægelser i molekylære forbindelser og følger dem med temperatur faldet, til de til sidst ophører, og fastsætter dermed det absolutte nulpunkt for bevægelse i molekyler.
Det vi kan udlede her er at både temperatur og hastighed falder mod nul, det vil sige at vi har et parameter der optræder på to forskellige måder. Det er indtil videre ukendt hvordan konverterings forholdet er mellem de to størrelser. Jeg bruger selv hastigheds parameteret, blandt andet fordi det passer ind i de almindelige kendte formler.
Kelvin viser vejen til nulpunktet, men af hensyn til energiens bevarelse kan nulpunktet ikke stå alene, men forsætter under nul med minus tal, f.eks. er vands frysepunkt nul grader celsius men skalaen forsætter under nul.
Der er nogen der mener at en temperatur under nul kelvin ikke har nogen betydning. Hvis temperaturen ikke kan fortsætte under nulpunktet så kan kravet til energiens bevarelse i universet ikke opretholdes og universet har ingen funktion.
............................
Vi har to paremetre som danner universets start funktion og er to variabler der begge fungerer i meter systemet. Universet har nogle flere egenskaber som ikke kan bevises ved observation eller med nogen kendte målemetoder, men de ses i mikro fysikkens verden.

Grundlaget for mikro fysik:
1. Universet har et hvilepunkt, som er med til at danne universets start punkt. Jeg bruger selv det mest logiske punkt nul kelvin som er lig med nul meter i sekundet.
2. Temperaturen kan glide frem og tilbage over hvilepunktet, (universets samlede energi er altid konstant.
3. For at opnå en forskydning i temperaturen til lysets hastighed c, har jeg benyttet et klassisk
big bang.
4. Universet yder en stigende modstand mod forskydningen fra hvilepunktet og måles i meter sekundet. En hastighed er udtryk for faldhastigheden tilbage til hvilepunktet.

Eksempler på hvordan systemet virker:
Du kan starte med at hente disse link klassisk big bang og masse dannelse
Vi kan konstatere at en partikels hvilemasse beregnes ud fra hastigheden c, men partiklen har ikke nogen hastighed. Årsagen er at partiklens vektor peger mod centrum og er derfor låst, partiklen har derfor en spænding på nul punktet men ingen hastighed, modsætningen er kinetisk masse (masse er energi) hvor vektoren peger i modsat retning.
Den kinetiske masse benytter hvilemassens rumfang, det vil sige at hvile og kinetisk masse er to dele i det samme system. Den kombinerede sammensætning ikke er helt enkelt, jeg har derfor en mere uddybende forklaring i et andet afsnit.

Vi kan kikke lidt på strålings områet link kan hentes her.
Det du ser,er ren mikro fysik, området er interessant, fordi jeg gerne vil vide hvordan den kombinerede vektor opbygning i mikrofysikken fungerer i dette kendte fysiske system.
Du bør være opmærksom på at der er et sammenhæng mellem masse, partikler, kinetisk energi og stråling, men der er kun universets udviklings maskine til at styre det hele.
Vi befinder os i universets mindste og simpleste funktions dele, som godt kan overskues uden computer.

En partikel er mere end bare masse, men en funktions del i universet, her ser du et eksempel på at en partikel kan absorbere, omdanne emitter stråling i en hel anden bølgelængde. Systemet forsøger at udligne med universets nul punkt, men partiklens låste energimængde kaster strålingen ud igen, men først efter at den har gennemgået en proces inde i partiklen

Prøv at forestille dig hvor lille en partikel er og det hele foregår konstant med lysets hastighed i alle molekylære strukturer, for øvrigt er stråling også et to parameter system og har de samme egenskaber som en partikel blot med lysets hastighed (en højhastigheds partikel).

Du har nu fået en lille instruktion om, at det der sker i universet ikke er kommet af ingenting og at universet er et udviklende fysisk system. Du har også fået en instruktion i at mikro fysik er en fysisk og matematisk model efterligning af universets processer.

Mikro fysikken giver, også mulighed for at se større sammenhænge i forskellige fysiske opbygninger, matematikken kommer først bagefter, så hvis du ikke vil acceptere mikro fysik vil strålings området på ubestemt tid forsat henligge i mørke. Stråling er også en funktions del i atomkernens opbygning, så dette område vil også være mørklagt.

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik


Sidst opdateret : 01 november 2017
Email : info@jwhdk.eu