Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Universet

Der er vel ingen, der kan forestille sig et univers, som i sin grundfunktion er meget kompliceret.

Går du udenfor og kigger op mod himlen, vil du se et univers som har en uendelig udbredelse (rumfang) og som er meget koldt -273,15 grader celsius = 0 grader kelvin. Du vil ligeledes se at universet har skabt en lokal-masse (Big Bang masse) som du selv er en del af.
Andet er der ikke.

Universets rumfang kan ikke flyttes og er en konstant størrelse.

Vi har kun temperaturen som er flytbar.

Vi får derfor at:
......................(universets Big Bang masse) er = (temperatur delen i universet)

For at skabe masse i universet skal temperatur delen kunne forskydes, på sådan en måde at universets samlede energi er konstant.

Som vist her:
.....................

I stedet for at bruge temperaturen som måle-enhed er det bedre at bruge hastighed, de to typer har samme funktion. Hastighed bruges som et del-element i det almindelige klassiske matematiske system til bestemmelse af en masses energi.

Hastighed måles i meter systemet som afstanden mellem a og b til tiden t. Lysets hastighed måles ligeledes som afstanden mellem a og b til tiden et sekund.

For at bestemme en masses størrelse, skal vi bruge hastighed max. som i den hvilende masse c2 .

Spændet mellem den hvilende masse og universets hvilepunkt er c2 og på grund af aktion og reaktion er faldhastigheden på universets hvilepunkt c og er retlinet.

I det matematiske system som vi bruger, er massens hastighed et punkt og mængde parameteret er universets rumfang. Begge dele fungerer i metersystemet.

Energi, målt i masse er:
...................................m = V * c2

Du kan også måle massens energi i joule:
...................................E = m * c2

Albert Einsteins formel, Kelvin skalaen, lys hastigheden og energiens bevarelse er kontrol punkter, som skal sikre at de enkelte dele er sat korrekt sammen.

Du skal være opmærksom på, at universet er et selvudviklende og selvjusterende system. Når de grundlægende dele er bestemt, går det igen i alle dele i universet udviklings system.

Hvis du igen ser ud i universet vil du se sole, stjerner, galakser med mere og man kan godt få den opfattelse at sådan et simpelt system ikke kan skabe alt dette.

De grundlægende dele i universet er simple og skal sættes sammen i en bestemt rækkefølge, men den kombinerede sammensætning har næsten uendelige muligheder.
Det er en forudsætning, at vi har kendskab til hvordan universet fungerer, ellers er opgaven håbløs

Du kan se mere, om de fysiske og matematiske detaljer i mine andre afsnit.

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik


Sidst opdateret : 01 februar 2019
Email : info@jwhdk.eu