Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Universet

Jeg tror ikke at der nogen, som kan forestille sig et universers som i sin grundfunktion er meget kompliceret


Går du udenfor og kigger op mod himlen
, vil du se et univers som er uendeligt stort (rumfang) og som er meget koldt -273,15 grader celsius = 0 grader kelvin. Du vil ligeledes se at universet har skabt en lokal-masse (Big Bang masse) som du selv er en del af.
Andet er der ikke.
Det vi gerne vil vide, hvordan er denne hændelse foregået.

Selv om universet i udgangspunktet er simpelt, er det ikke let at afdække struktur- og udviklingssystemet. Der er mange komplekse dele, der skal undersøges og kontrolleres i andre fysiske systemer, inden en endelig beslutning kan træffes, både på den fysiske og matematiske side.

Masses grænseflade.
Der er en del mennesker der har et problem med at forstå, at universet ikke har nogen ende og er et uendeligt tomrum uden nogen grænser.

Et system skal have et begyndelse punkt for at det kan have et slut punkt.

Du er omgivet af masse, jeg viser her et eksempel på en energimængde afgrænset af et rumfang.

............,.............

Du vil altid opleve at masse har et begyndelse og et slut punkt, så det er ikke så mærkeligt at du betragter det som normalt.

Masse er et produkt universet har skabt i sit udviklings system. Universet er en anden verden en den du normalt oplever.

Model begrundelse for masse.
Hvis du ikke har nogen indsigt i fysiske systemer, vil universet fremstå som et billede af uforståelige dele.
Når jeg kan arbejde med universets opbygning skyldes det, at nogle fysiker og videnskabsmænd før mig har lavet nogle opmålinger, undersøgelser og registreringer af forskellige processer som referer til forhold i universet.

Ud fra den problem stilling jeg arbejder med, indsamler jeg oplysninger og bearbejder og indsætter dem i et helheds system.

I dette tilfælde; universet har skabt en lokal masse som vi kalder Big Bang og som ikke kan forklares alene ud fra universets rumfang, der mangler noget for at det hele passer sammen.

Jeg har brugt Browns og Kelvins observations resultater og observeret at strålings trykket er faldende ved faldende temperatur.

Jeg kan konstatere at al masse aktivitet aftager når temperaturen falder og vi har hermed begrundelsen for det manglende parameter i universets skabelse af masse (hastighed).
Obs.
Sideløbende har jeg også udviklet den matematiske model, for blandt andet at kontrollere det samlede fysiske og matematiske udviklings sammenhæng.

Universet er et selvudviklende og selvjusterende system.
Når udgangspunktet er dannet, handler resten om den kombinerede sammen satte udviklings proces.

De simpleste dele kommer først, det er hastighed, masse, stråling, magnetiske egenskaber, atomkernen og molekylære bindinger.

Universets rumfang kan ikke flyttes og er en konstant størrelse. Det handler om hvad universets rumfang indeholder.

Jeg skal gøre opmærksom på at Kelvin viser vejen til det absolutte 0 punkt (0 K), men han giver ingen forklaring på hvad 0 punktet er for en størrelse og hvorfor det eksisterer.

Vi har kun det, Kelvin kalder temperaturen, der kan flyttes.

Vi får derfor at:
......................(universets Big Bang masse) er = (temperatur delen i universet)

For at skabe masse
i universet skal temperatur delen kunne forskydes, på sådan en måde at universets samlede energi er konstant.

Som vist her:
.....................

I stedet for at bruge temperaturen som måle-enhed er det bedre at bruge hastighed, de to typer har samme funktion. Hastighed bruges som et del-element i det almindelige klassiske matematiske system til bestemmelse af en masses energi.

Hastighed måles i meter systemet som afstanden mellem a og b i et sekund. Lysets hastighed måles ligeledes som afstanden mellem a og b i et sekund og er max.hastighed ( hastighed er = spændet mellem 0 punktet og c2 ).

For at bestemme en masses størrelse, skal vi bruge hastighed max. som i den hvilende masse c2.

Spændet mellem den hvilende masse og universets hvilepunkt er c2 og på grund af aktion og reaktion er faldhastigheden på universets hvilepunkt c og er retlinet.

Det matematiske system
som jeg bruger, er massens hastighed et punkt og mængden er universets rumfang. Begge dele fungerer i metersystemet.

Energi, målt i masse er:
...................................m = V * c2

Du kan også måle massens energi i joule:
...................................E = m * c2

Som kontrol punkter
bruger jeg Kelvin skalaen, lys hastigheden og energiens bevarelse med mere.
Universet giver i små hændelser; et glimt af hvad den gør, der er tusindvis af dem. De er gode til at vurdere universets proces system.

Du kan se mere, om de fysiske og matematiske detaljer i mine andre afsnit.

Jeg har nogle afsluttende bemærkning til dette afsnit

Universets opbygning
Resultatet kommer her, og må betragtes som endeligt afklaret.

Universets er et uendeligt stort tomrum som ikke indeholder noget, men den har også en forskydelig del som er knyttet til universets rumfang.
Når den forskydelige del befinder sig i balance i hvile punktet, er der heller ikke noget her.

Universet er i sit udgangs punkt et uendeligt tomrum som ikke indeholder noget.

Universet har svært ved at blive stående på sit balance og hvile punkt og bevæger sig lidt frem og tilbage over punktet.
Universet yder også en stigende modstand mod forskydningen, hvor den forsøger at trække det tilbage igen

Det er modstanden som danner grundlaget for masse og hastighed, som du også vil se i mine formler.

Man kan sige om universet som en helhed; på den ene side er der ingenting og alligevel er der noget.
 

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik


Sidst opdateret : 1 Marts 2020
Email : info@jwhdk.eu