Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 

Konklusion

d. 01-04-2018
Hvis du ser op mod himlen vil du se et univers som har en uendelig udbredelse og er meget koldt. Du vil også se at universet har skabt en lokal masse i universet som du selv er en del af.
Det opgaven går ud på er, at finde ud af hvordan det er foregået.

Jeg bruger et to parameter system med en glidning af temperaturen i universets rumfang.

Du kan selv prøve om du kan finde en anden løsning hvor de grundlæggende krav er opfyldt.

d. 01-12-2018
Jeg har opdateret midt afsnit om Partikelstråling
Der er noget i Planck energien, frekvensen og lys kvante energien som ikke passer ind i en større helhed.
Jeg har opdateret midt afsnit om Mikro fysik.

d. 01-03-2019
Jeg har opdateret min website.
Universet:
Den hypotese-model som jeg bruger, har sit begyndelses punkt i universets opbygning og udviklings system.
Jeg bruger også en speciel analyse metode, for at kunne håndtere den type fysiske problemstillinger vi har her.
Resultatet kommer her, og må betragtes som endeligt afklaret.
Universets er et uendeligt stort tomrum som ikke indeholder noget, men den har også en forskydelig del som er knyttet til universets rumfang.
Når den forskydelige del befinder sig i balance og hvile punktet, er der heller ikke noget her.
Universet er i sit udgangs punkt et uendeligt tomrum som ikke indeholder noget.
Universet har svært ved at blive stående på sit balance og hvile punkt og bevæger sig lidt frem og tilbage over punktet.
Universet yder også en stigende modstand mod forskydningen, hvor den forsøger at trække det tilbage igen
Det er modstanden som danner grundlaget for masse og hastighed, som du også vil se i mine formler.
Man kan sige om universet som en helhed; på den ene side er der ingenting og alligevel er der noget.
Temperatur systemet:
Temperaturer systemerne; det gælder Celsius, Kelvin med flere, er en meget anvendt og nyttig måde at finde ud af hvad et molekyles termiske tilstand er.
Men du får ikke noget at vide om hvad der foregår inde i molekylet; det er fordi temperatur begrebet er en kunstig størrelse og tilhører ikke universets udviklings parametre det gør hastighed

Talsystemet:
Universet kan samle millioner af del til den absolutte nøjagtighed med lysets hastighed.
Vi benytter et enhedsstyret talsystem; vi kan ikke samle to dele til den absolutte nøjagtighed, selv om vi bruger ubegrænset tid på det.
Vi har derfor et problem, med at visse dele i universets funktions systemer ikke kan løses ved anvendelse af talsystemet.
Vi er derfor i nogle af universets funktionsdele henvist til at benytte kombinations løsninger, men vi skal vide hvordan de enkelte dele i det isolerede system er sat sammen og at grænsefladerne passer ind i universet forsatte udviklingssystem.

d.01-07-2020
Det system jeg bruger, handler om system sammensætning og analyse af kendte fysiske systemer.
Da jeg startede dette prosekt havde jeg ingen anelse om at jeg ville ende med at universet kun kan skabe en partikel og som er den eneste aktive partikel i universet resten er kombinatoriske sammensætninger og stabiliserings punkter.
Partiklen er som enkelt partikel stabil ved lysets hastighed og ligger godt gemt universets strålings område.
Set ud fra en helheds betragtning, så er et univers som er selvudviklende og som kun har en aktiv partikel, nærmest et perfekt udviklingssystem.
Jeg er godt til fræs med resultatet.

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik


Sidst opdateret : 01 Juli 2020
Email : info@jwhdk.eu