Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Masse tiltrækning.

Jeg giver her en kort gennemgang af problemstillingen.

Universet kan kun skabe en partikel i et klassiske Big Bang og er den eneste partikel som er aktiv.
Der findes to partikler der er stabile i hvile, en proton og en elektron.
Det er kun protonen som kan indgå i partikelbinder og det er atombinder og molekylebinder.
Masse tiltrækningen skabes af universets basis kerners bindings strukturer.
...............................
Der er flere vektorer der peger ind mod centrum end dem der peger væk fra centrum, pr. rumfangs enhed..
Massetiltrækning er foruden hastighed også knyttet til det rumfang det virker i.

Der er to typer af masse tiltrækning:

Masse-tiltrækning af partikel-masse.

Formel for partikel masse er mx = ( Vx * c2 ) / V
Hvor partikel massen er  Vx * c2  og V er volumen til beregnings punktet.

Masse tiltrækningen for molekyle masse
Formel for molekyle masse er mx = ( Vx * v ) / V
Eks. Jordens volumen er  Vx og v er Jordens tyngdekraft 9.8 m / s og V er volumen til beregnings punktet

Skærings punktet er massens afgrænsede periferi og overgang til universets normal funktion, herefter er tiltrækningen aftagende.

Der er her tale om en kugleformel, hvilket forudsætter at massen er i hvile. Hvis massen ikke er i hvile skal der koordineres for universets grundlægende funktioner.

..............

Molekyle masse-tiltrækning (tyngdekraften).
Formel for molekyle masse-tiltrækning er m/s = (Vx * v) / V

Skærings punktet er det samme som ved masse-tiltrækning.
Eksempel: Jordens skæringspunkt er overfladen og v = 9,8 m/s.
Der er også her tale om en kugleformel, hvilket forudsætter at Jorden er i hvile. Hvis Jorden ikke er i hvile skal der koordineres for universets grundlægende funktioner, hvis det hele skal være korrekt.
............

Forskellen mellem de to systemer er den kombinatoriske sammensætning.

Masse- tiltrækning er den del i universet som holder de forskellige partikel dele sammen.

Eksempel 1:
Hvis vi tager jorden som er opbygget af molekyler og vil gerne beregne hvad masse tiltrækningen er i en højde på 50 km over overfladen:

Formlen er (Vx * v) / V
Tyngdekraften er 9,8 m/s
Jordens radius er 6.371 km er lig 6 371 000 m.
Afstanden er 6.371 km + 50 km er = 6 371 000 m + 50 000 m = 6 421 000 m

Tyngdekraften er i 50 km højde:
m/s = ((4/3 * pi * (6 371 000)3) * 9,8) / (4/3 * pi * (6 421 000)3) = 9,57 m/s

Universet to hovedparametre er rumfang og hastighed, hvis man fjerner rumfangs parameteret og erstatter det med et ladning system, så er fejlen så stor at den ikke kan blive større, alle de grundlægende systemer vil fremstå som et usammenhængende uforståeligt kaos.

Eksempel 2:
Jeg viser her et eksempel på beregning af masse tiltrækningen i et molekyle.

Et molekyle består af atomer og er en underdel af atomkernens funktioner, der er to parameter der binder molekylet sammen og den ene er atomkernens masse tiltrækning.

Universets hovedfunktion er opbygget af tre parameter;
Produktet angives kg. | længden angives m. systemet | tiden i sekunder. De anvendte værdier skal derfor konverteres til dette system.

Der er ikke taget stilling til mole-massens temperatur, tryk, kombinatoriske sammensætning, de Brownske bevægelser og er en funktion mellem to elementer.

Jeg bruger hydrogen 1H.

Mole-volumen er 22,4 liter = 0,0224 m3.
Mole-massen (1H) = 1,00794 g / mol = 0,00100794 kg. / mol.

Vi skal her bruge formlen for massiv kerne-masse ((Vx * c2) / V = (mx / V).

Elektronerne har ingen indflydelse på molekyle-bindingen, så vi kan bruge en protons masse som er mp = 1,672621532E-27 kg. og Vp = 1,8610424413E-44 m3.
Vi får derfor formlen ((mp / V = (Vp * c2) /V.

Antal atomer pr. mol = 0,00100794 kg./1,672621532E-27 kg. = 6,026109199E+23 stk.

Middel volumen pr. partikel = 0,0224 m3 /6,026109199E+23 stk. = 3,717157997E-26 m3.

Masse-tiltrækningen (Vp * c2) / V = (1,8610424413E-44 m3 * 8,9875517874E+16 m /s2 ) / 3,717157997E-26 m3 = 0,044997321 m /s2.

Alle partikler og masser som går fra hvile-masse til kinetisk-masse har aktion og reaktion det gælder også her.
Kvadratroden af 0,044997321 m /s2. = 0,212125719 m/ s

Jeg oversætter det til energi uden at forklare omsætnings-systemet 1,8610424413E-44 m3 * 0,212125719 m/ s = 3,947749659E-45 kg.
Strålings-trykket er = masse-tiltrækningen 3,947749659E-45 kg i denne binding.

Jeg har vist et eksempel, på en delfunktion i molekylær mikro fysik.

Det er en ny måde at lave beregninger på, så der er ikke nogen direkte systemer at sammenligne resultatet med, men den ligger et godt stykke under tyngde kraften på 9,8 m/ s, så det forventet resultat er acceptabelt på nuværende tidspunkt.

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik

 


Sidst opdateret : 01 April 2021
Email : info@jwhdk.eu