Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 

Klassisk big bang

Dette afsnit er en forsættelse af afsnittet Universet.

Jeg har valgt i dette afsnit at  lave et sammenlignings grundlag mellem universets fysiske og matematiske opbygning og universets udviklings system.

Den almindelige opfattelse er at Kelvin fandt universets 0 punkt, det er korrekt. Jeg har en anden variant, Kelvin stødte ind i Universet indtil videre ukendte stabiliserings-punkt og derfor kunde han definere sit 0 punkt.

Universets rumfang kan ikke skabe masse. Fundet af universets stabiliserings system og det manglende parremeter danner grundlaget for at skabe masse.

Universets rumfang kan ikke flyttes og er passivt men det har en funktion i den fysiske og matematiske fysik som en overbygning og er den ene del af universets energi mængde og er defineret i metersystemet som længde og overbygget rumfang.

Brown og Kelvin fandt universets nul punkt som er universets stabiliserings punkt. Jeg havde ikke forventet, at universets uendelige tomrum også er nærværende i et stabiliserings punkt med et spænd som er en hastighed på balance punktet og giver en grænse flade i det universelle rum og er energiens masse. Du kan se mere i mit afsnit Massedannelse.
Formlen er mx = V * c2 .

Vi skal se nærmere på universets 0 punkt.

Jeg benytter meter systemet.
Hvis vi sætter 1000 nuller foran 1 meter, vil vi få en enhed som er meget lille. Uanset hvor mange nuller vi bruger vil tallet være større en 0. Det vil sige at 0 punktet er et skærings punkt som talsystemet passerer og skifter til en negativ størrelse.

Det svarer til at en kæmpe, der vil forsøge at holde balancen på en nålespids.
Overført vel det sige, at det kæmpestore univers ikke kan holde balancen på set 0 punkt,
Vises her under:
............................................
Der er ikke nogen funktioner i universet som kan påvirke universets 0 punkt. Den her derfor sin egen sammensatte udvikling i universet.

Universet har også den egenskab at den kan samle forskydningen i større forskydnings områder.
Der er ikke nogen bestemt retning forskydningen bevæger sig i og den kan være i alle retninger.
Det er muligt at hele forskydnings områder kan sætte sig i bevægelse.

Ovenstående kan ikke observeres og er en teknisk bestemmelse for at systemet kan passe sammen.

For at finde massens energi,
skal det manglende parameter (retlinet hastighed) findes i Universets grund opbygning.

Når vi kigger nærmer på det
så er der kun Browns og Kelvins observationer som peger på noget grundlæggende i Universets opbygning.

Brown og Kelvin viser vejen
til det absolutte 0 punkt (0 K), men giver ingen forklaring på hvad 0 punktet er for en størrelse og hvorfor det eksisterer.

Universets foretager sig intet uden at det har nogen betydning og vi mangler et hastigheds parameter til vores energiberegning af masse.

Bortset fra Brown og Kelvins observationer er der ingen andre kendte oplysninger om Universets 0 punkt og det er heller ikke sandsynligt at der fremkomme noget ved observation af universet.

Det er derfor nødvendigt at skabe den resterende del
af Universets 0 punkt funktion i Universet som en teknisk sammensætning.

Kelvin har valgt temperatur systemet (kelvin skalaen K.). Temperaturer er et meget brugt og enkelt måde at bestemme et molekyles termiske tilstand.
Temperaturer er ikke et af Universets grundparametre, det er hastighed.

Man kan ikke forbruge energi,
men kun flytte energien fra en tilstand til en anden hvis man har noget som kan skydes ind i processen, i dette tilfælde er det Universets balance punkt..

Universet har tilsyneladende et hvilepunkt ved 0 K.
Som vist her:

........................

Universet har svært ved at holde balancen i sit 0 punkt, forskydningen skaber en energi mængde i universets rumfang som er et spænd mellem nul punktet og forskydningen som vist her (b34).

Universet skaber selv den forskudte energi, som den bruger til at skabe sin egen masse,
men energien er til låns og Universet vil før eller siden tage den tilbage igen.
Obs.
Termodynamikkens 1. lov siger, at den indre energi i et isoleret system er konstant,
det gælder også hele universet.

Universet forsøger at bremse forskydningen,

over nulpunktet for at opretholde balancen, det gør den ved at forøge modstanden, det vil sige at modstanden vokser med forskydnings størrelse.
.......

Spændet danner en hastighed på 0 punktet og der dannes en energi mængde:

......................................................mKinetic  = V * v2

Den glidning vi har i universet er ikke nok
til at vi kan opnå en hastighed på c2.
Vi skal derfor bruge en hændelse som kan hæve temperaturen.

Her viser jeg et sammenstød mellem to del områder.

.........

Du kan også se denne lille animation.

...........................................

Den forskydning vi har over universets hvilepunkt, sammenholdt med universets størrelse, gør at det er muligt at to del områder støder sammen, vi får her en begrundelse for at hæve hastigheden så vi kan komme op på c2.

Bemærkning
Vi har at det samlede klassiske big bang består af to dele:
en teknisk bestemmelse af universets nul punkt og et klassisk hændelse af big bang.
Universet skaber selv sin masse.

Noter

Big bang partikelopbygning:

Jeg viser her en let gennemgang af universets partiklers udvikling.
En mere dybdegående gennemgang af partikler kan du finde i mit afsnit, massedannelse.

Universet kan kun i det klassiske big bang skabe en aktiv partikel, alt andet er kombinatoriske sammensætninger af denne partikel, den er ikke ret stor der går ca. 2 millioner partikler på en proton. I fri tilstand er den stabil ved lysets hastighed og er simular med gammastråling.

Det er bindings- sammensætningen af disse partikler der danner de stabile partikler i hvile som vi kender fra dagligdagen" protoner og elektroner".
Jeg har givet den navnet, en basis partikel.

Når big bang skyen går fra kinetisk tilstand til hvile tilstand dannes med lysets hastighed basis partikler.

Selve big bang hændelsen er for længst forsvundet men resterne findes stadig, bland andet i atomets kerne.

.........
Neutronens center binding er 0. Basis kernerne deles op i blokke på neutronens størrelse.
Herefter sker det kendte neutron-henfald.
Ekspansionen skabes af gammastrålingen.

Det vil sige at det mørke stof i universet består protoner og elektroner.
Med de mængder af masse, vil der altid være en lille uligevægt, som gør at massen klumper sig sammen og til sidst danner nogle galakser.

Galakserne absorberer noget af ekspansions energien og bliver til spiral-galakser. Det er derfor ikke sikkert at universets big bang masse, vil forsætte med at udvide sig.

Galaksernes masse tiltrækning vil trække massen mod centrum og vi får over tid så meget masse samlet på et sted at tyngdekraften er lig med c2. Herefter vil atomerne gå i opløsning og danner universets oprindelige masse som også kaldes et sort hul.

Der har været en del spekulationer og mystik omkring sorte huller som jeg gerne vil uddybe lidt mere.

Et sort hul består af en kerne som er lig universets oprindelige masse og en gravitations kappe som presser atomerne sammen så tætheden er
c2, som er lig atomkernens center tryk, derved ophæves bindings strukturen og atom kernerne opløses.

Der er nogen som mener at når atomerne kommer ind i det sorte hul så forsvinder de, det er helt forkert og det er i strid med det grundlægende begreb om energiens bevarelse(energi kan ikke forsvinde men kun omdannes fra en tilstand til en anden).

Der findes to hoved typer af galaktiske jet, den ene stammer fra kappen og den anden fra det sorte huls kerne.

Når et sort hul vokser i størrelsen bliver det også mere ustabilt. Hvis en anden stor masse støder ind i den, vil den kunde forårsage en ubalance i kappen som kan medføre at kernen bryder igennem kappen og der skabes galaktisk jet.

Den type jet er specielle, fordi den svarer til et mini big bang,
Selve dannelses processen tager kun nogle få mikrosekunder og kan ikke observeres.
Den har de samme elementer som universets oprindelige big bang masse, protoner og elektroner og jeg forventer at noget af kappen rives med af og befinder sig i ydrekanten af jetten.

Man kan sige om universets sorte huller at det omdanner gamle atomkerner til nye brintkerner.

Det kan godt ærgre mig at man ikke har gjort mere ud af denne type observationer, men det er nok fordi man ikke har forstået betydningen af den type processer.

 

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Masse tiltrækning.

Konklusion.

Mikro fysik


Sidst opdateret : 14 December 2021
Email : info@jwhdk.eu