Forside Søg Email English
Velkommen til min homepage for udvikling af den klassiske hovedfysik
 
Molekylebindinger.

Når atomkerner bindes sammen, skabes et net af bindinger som danner et molekyle.

Der findes to partikler der er stabile i hvile stilstand (en elektron og en proton) de har mange egenskaber til fældes, men der er også nogen egenskaber der anderledes, du kan se mere om det i midt afsnit (Massedannelse).

Protonen også kaldet brint H1, har sin masse stabilisering c2 og indgår i atomkernens opbygning og i molebindinger.

Elektronen har sin masse stabilisering c. Masse stabiliseringen gør at den er låst og den indgår ikke i nogen form for bindinger.
Jeg bruger betegnelsen om den; at det er universets spøgelses partikel.

Der findes kun en måde et molekyle kan dannes på;
Det er atomkernens masse tiltrækning der forsøger at trække molekylet sammen og det er atomkernens strålings system der forsøger at skubbe molekylet fra hinanden.
Den almindelige betegnelse er sort legeme strålings trykket og bruges inden for astronomi, eksempel Solen. Strålings trykket i molekyler ser lidt mere kompliceret ud men det er bare en udfordring.

De stærkeste bindeled kommer først og de svageste til sidst.
Vi får følgende rækkefølge:
Kemisk binding
Molebinding trin 1 (Plast og tilsvarene produkter)
Molebinding trin 2 (bio molekyle dele og lignende)
Molebinding trin 3 (svageste led; molekyle sammensætning, som virus, bakterier og ligene som kan mutere, disse bindeled er termisk svage).

Lige som atomets kerne, har vi også delmolekyler her, det skyldtes at stabiliserings punkterne svinger over balance punktet og indgår nogle gange i en form som enzymer som molekyle strukturer bruger til at adskille andre molekyler.
Herefter er der ikke flere mulige bindings muligheder.

Jeg arbejder i øjeblikket med udvikling af den klassiske hovedfysik og kerneopbygning.
Molekyle bindinger handler om computer simulerede modeller, med en del programmerings arbejde. Jeg er derfor nød til at foretage en prioritering. Jeg har ikke resourcer til dette udviklings arbejde foreløbig,

Jeg vil gerne give en forklaring på hvordan det kan gøres.

Der er et meget stort potentiale i molekylebindinger. Du får kendskab til, det nøjagtige koordinat sæt for hver enkelt atomkerne og hvor stærke og svage de enkelte bindeled er mellem de enkelte kerner, samt hvordan hele molekylet påvirker sine omgivelser og total kontrol med alle kemiske molekyleforbindelser.

Du skal være opmærksom på at når du arbejder i og omkring atomets kerne er det meget store kræfter der virker mellem kernerne, men det kan være meget små marginaler der afgør udfaldet, så sjusk ikke med nøjagtigheden.

Jeg vil ikke anbefale at der arbejdes i enheden joule, men brug i stedet for masse, formel sættet
kan hentes her. Masse er en meget mere enkel måde at håndtere energi mængder på og gør programmerings arbejdet meget lettere.


Massetiltrækning

Jeg viser standard formlen for massetiltrækning

Standard formel mx = (Vx x c2) / V
Hvor V er afstands variablen og (Vx x c2) er atomkernens masse.
mx er masse tiltrækningen fra atomets kerne i en given afstand.
Vx er atomkernens volum, formlerne kan hentes her

Den totale masse tiltrækning mellem to atom kerner, er summen af Mass1 + Mass2

mTotal = mM1 + mM2

Den ubekendte i denne beregning er afstanden mellem de to atomkerner og den skal du hente i en beregning ud fra mol massen.

Massetiltrækning er ikke termisk afhængig og er derfor en konstant af afstanden mellem to kerner

Du har nu den kraft der trækker atomkernerne sammen, som er den samme som forsøger at støde dem væk.
.....................
Frastødning

Strålingstrykket er retningsbestemt mellem de to atomkerner
Der vil gå meget lang tid før det er muligt at beregne strålingstrykket fra nukleonerne præcist, det vil også være en klodset måde at gøre det på.

I modsætning til massetiltrækning er strålingstrykket temperatur afhængig og en kalibrering er nødvendig for at fastsætte paremeterstørrelsen, brug molmassen til det.

Foruden molmassens volum og masse, skal temperaturen du anvender være i kelvin, du skal også
Korrigere for trykket, en atm. = (9,8)2 m eller danne 0 punkt ved en atm.

Programmering

Når du har gennemført dette, har du et komplet sæt formler og du er klar til at lave din første molekylesimulator.

Elektronerne i molekylet har en ringe indflydelse på hvordan bindingen vil forløbe og bør i først omgang udelades.

Lav programmet så der i start fasen er en stor afstand mellem atomkernerne og lad programmet langsomt trække dem sammen.

programmet skal simulere alle bindeled som vist i fig.23a. Når alle bindeled har den samme kraft indbyrdes er dit molekyle færdigt.

.............

 

Universet.

Klassisk big bang.

Massedannelse.

Atomets opbygning.

Atombindinger.

Molekylebindinger.

Partikelstråling.

Magnetfelter.

Tyngdekraft.

Konklusion.

Mikro fysik

 

Sidst opdateret : 01 Juli 2020
Email : info@jwhdk.eu